NOVADA SPORTA ORGANIZATORI

NOVADĀ Jolanta Ziemele

22046833

UGĀLĒ Agnis Rozentāls

28733363

PILTENĒ Roberts Bernšteins

 20038056

 

VĀRVĒ Aivars Čaklis

29613164

POPĒ Sandris Jankevičus

27405136

 

TĀRGALĒ Agris Paipals

26533720

PUZĒ Arvis Anderšmits

29344059

Sandris Šteinbergs

29159793

ANCĒ Andis Veidenbaums

22032183

ZLĒKĀS Zita Cīrule

26143152

 

UŽAVĀ Uldis Ķemers

29124771