SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Ventspils novada teritorija    Vec.Inspektors      Pieņemšanas telpas    Tālrunis         Laiks

Apkalpojamā     teritorija Nr.10

Ventspils novada Ugāles,     Usmas pagastu administratīvā teritorija.


Dzintars Indriksons

   Ventspils novada     Ugāles pagasta pārvalde – Ugāle, „Pagastmāja”  

63604744

   mēneša 1.trešdienā

09:00-11:30

   Ventspils novada Usmas pagasta pārvalde – Usma, „Auseklīši”    mēneša 4.pirmdienā

12:30-14:00

Ventspils novada teritorija    Inspektors      Pieņemšanas telpas    Tālrunis    Laiks
   Apkalpojamā teritorija Nr.11

Ventspils novada Puzespagasta administratīvā     teritorija.

Boriss Ivanovs

Ventspils novada Puzes pagasta pārvalde – Puzes pagasts, Blāzma

63604741

mēneša 3.pirmdienā

09:00-11:30

 Ventspils novada teritorija    Inspektors     Pieņemšanas telpas    Tālrunis       Laiks
   Apkalpojamā
teritorija 
Nr.12 
Ventspils novada Popesun Ances pagastu administratīvā teritorija

 Sergejs  Piko

   Ventspils novada Popes     pag. pārvalde, Popē, „Pagastmāja”

63604748

   mēneša 1.piektdienā

12:30 – 14:30

   Ventspils novada Ances     pag. pārvalde, Ancē, „Ausmas”    mēneša 1.piektdienā

09:00 – 11:30

Ventspils novada teritorija    Inspektors    Pieņemšanas telpas    Tālrunis    Laiks
   Apkalpojamā
teritorija Nr.13 

Ventspils novada Piltenes    pilsētas un pagasta,Zlēku pagasta  administratīvā teritorija.

        VAKANCE

(atbildīgais Dzintars

Indriksons)

   Ventspils novada Zlēku pag. pārvalde Zlēkās, „Pūcītes”   63604744    mēneša 1.piektdiena

10:00 – 12:00

Piltenes pilsētas pārvalde

Piltenē, Lielā ielā 28

   mēneša 1.piektdiena

14:00 – 16:00

 Ventspils novada teritorija    Inspektors  Pieņemšanas telpas    Tālrunis       Laiks
           Apkalpojamā teritorija Nr.14 

Ventspils novadaJūrkalnesUžavas unZiru pagastu administratīvā teritorija

    VAKANCE

(atbildīgais 

Boriss Ivanovs)

   Ventspils nov. Jūrkalnes     pag. pārvalde, Jūrkalne, „Krasti”  

 

 

 

63604741

   mēneša 1.piektdiena

10:00 – 11:30

   Ventspils novada     Užavas pagasta pārvalde, Užava   mēneša 1.piektdiena

12:30 – 14:00

   Ventspils novada

Ziru pag. pārvalde,     „Saulgrieži”

   mēneša 1.piektdiena

14:30 – 16:00

Ventspils novada teritorija    Inspektors    Pieņemšanas telpas   Tālrunis      Laiks
   Apkalpojamā
teritorija Nr.15

Ventspils novada Vārves     un Tārgales pagasta administratīvā teritorija

    VAKANCE

(atbildīgais
Boriss Iva
novs)

   Ventspils novada Vārves pag. pārvalde, Vārves pagasts, Ventava,
Skolas ielā 1
  63604741      mēneša 1.ceturtdiena

13:00 – 15:00

    VAKANCE

(atbildīgais Sergejs Piko)

   Ventspils novada Tārgales pag. pārvalde, Tārgales pagasts, “Dzintarkalni”   63604748    mēneša 1.trešdiena

14:00 – 16:00

   Nepilngadīgo lietu inspektori
Ventspils novada teritorija    Inspektors    Pieņemšanas telpas    Tālrunis        Laiks
Ventspils novada administratīvā teritorija

 Eva Dermaka

VP KRP Ventspils     iecirkņa 418.kabinets, Ventspilī, Ostas ielā 33

  63604751

mēneša

1.pirmdienā

15:00 – 16:30

mēneša 1.piektdienā

10:00 – 12:00

Tālrunis:
M. tālrunis:
E-pasts:
Tālrunis:
M. tālrunis:
E-pasts: