VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA

Ugāles vidusskola

Īsteno:

vispārējās pamatizglītības programmu,Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,

speciālās pamatizglītības   programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

„Vidusskola”,

Ugāles pag., LV-3615

Direktore

Ugales_skola


Lāsma Millere

Tālr. 29187505

e-pasts:

Piltenes vidusskola

 Īsteno :  

pamatizglītības programmu,

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,

speciālās   pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Lielā iela 13, Piltene, LV-3620 Direktore
Piltenes_skola


Baiba Šulca

Tālr. 63607750, 20246740

e-pasts:

Ances   pamatskola

 Īsteno:

   vispārējās pamatizglītības programmu,

speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem,

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

„Ances pamatskola”,

Ances pag. LV-3612

Direktore

Ances_skola


Elita Kuģeniece

Tālr. 26124913

e-pasts:

Popes   pamatskola

Īsteno:
 Pamatizglītības programmu,
pamatizglītības profesionāli orientētu virziena programmu,
speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
„Popes pamatskola”,

Popes pag.,LV-3614

Direktore

Popes_skola


Ligita Lukševica

Tālr. 26116859

e-pasts:

Puzes   pamatskola


Īsteno:
vispārējās pamatizglītības programmu,

pirmsskolas izglītības   programmu,

pamatizglītības profesionāli orientēto virziena programmu,
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

„Skola”,

Puzes pag., LV- 3613

Direktore

Puzes-skola

 


Nellija Sileviča

Tālr.29458014

e-pasts:

Skolas   tālr.25428747

Tārgales   pamatskola

Īsteno:
v
ispārējās   pamatizglītības programmu,pirmsskolas izglītības programmu,

pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu,

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem,

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

„Tārgales skola”,

Tārgales pag., LV-3621

Direktore

Targales_skola

 

  

Ilze   Judzika

Tālr.   63620503, 25411196

e-pasts:

Užavas   pamatskola


Īsteno:
  vispārējās   pamatizglītības programmu,

pirmsskolas izglītības programmu,

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

„Užavas pamatskola”,

Užavas pag. , LV-3627

Direktore

Uzavas_skola


Guntra Magonīte

Tālr.   26331028

e-pasts:

Zūru pamatskola

Īsteno:

pirmsskolas izglītības   programmu 5 un 6 gadus veciem bērniem,
pamatizglītības programmu,

speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,
speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Skolas ielā 10 ,

Vārves pag., LV-3623

Direktore

Zuru_skola


Santa Broša

Tālr. 22041992

e-   pasts: