PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

Ances pagasta  “Vālodzīte”  

 

 

 

Īsteno: 

Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu

 

   “Vālodzes””

Ances pag., LV – 3612

 

Vadītāja

 

Una Teibe

 

Tālr. 27867120

e-pasts:

Popes pagasta  “Zemenīte”  

 

 

 Īsteno:

   Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu.

Skolas iela 14,

Popes pag., LV-3614

 

Vadītāja

 

Ina Teibe

 

Tālr.63681249, 22008224

e-pasts:

Piltenes pilsētas “Taurenītis”  

 

 

Īsteno:

   Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11.

Maija iela 6,

Piltenē, LV- 3620

 

Vadītāja

 

Inita Griķe

Tālr. 63661428, 22026344

e-pasts:

 

 

Ugāles pagasta  “Lācītis”  

 

 

 

Īsteno:

    Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu.

„Bērnudārzs”,

Ugāles pag.,LV-3615

 

Vadītāja

 

Regīna Artmane-Hartmane

 

Tālr.63661892 , 20381880

e-pasts:

Vārves pagasta “Zīļuks”  

 

 

 

Īsteno:

    Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu.

Liepu iela 2, Ventava, Vārves pag. LV-3623 ar  filiāli Vārves pagasta „Rozītēs”  

Vadītāja

 

Liena Rancāne

 

Tālr. 27866958, 66906622

e-pasts:

 

 

Zlēku pagasta “Rūķītis”  

 

 

Īsteno:

   Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu.

Zlēku skola, Zlēkas,
Zlēku pag.,   LV-3617
 

Vadītāja

 

 

Dace Briža

Tālr. 26391710

e-pasts:rukitis@ventspilsnd.lv