PAŠVALDĪBA

PAŠVALDĪBAS REKVIZĪTI
Adrese
Skolas iela 4, Ventspils,
LV-3601
Reģ.Nr.
90000052035
Norēķinu rekvizīti
AS “Swedbank”
LV43HABA0551025783880
IMG_0001
PAŠVALDĪBAS DARBA LAIKS
Pirmdienās
08.00 – 18.00 pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00
Otrdienās
08.00 – 17.00 pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00
Trešdienās
08.00 – 17.00 pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00
Ceturtdienās
08.00 – 17.00 pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00
Piektdienās
08.00 – 16.00 pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Novada pašvaldības pārziņā ir :

– pašvaldības īpašuma un finansu resursu pārvaldīšana;

– uzņēmējdarbības veicināšana novada iedzīvotāju interesēs;

– novada apdzīvoto vietu un teritorijas apbūves plānošana un apbūves kontrole;

– novada zemes, mežu, ūdeņu un citu dabas resursu izmantošana un aizsardzība, citu zemes ierīcības jautājumu risināšana;

– pašvaldības dzīvokļu fonds, komunālā saimniecība un labiekārtošana, sadzīves un citi pakalpojumi;

– novada ceļu uzturēšana;

– izglītības un kultūras iestāžu darbības nodrošināšana;

– iedzīvotāju sociālā aprūpe, notariālo darbību un civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana un citu funkciju izpilde.