NOVADA PAŠVALDĪBA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

12.09.2013.

Nr.19

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS PDF
Ventspils  novada pašvaldības struktūra (pielikums) PDF
26.10.2017. Nr.12 Grozijumi Ventspils novada pašvaldības nolikumā PDF

18.01.2018.

Nr.1

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA BUDŽETS PDF

30.08.2018.

Nr.12

Ventspils novada pašvaldības 2018. gada budžets (grozījumi) PDF

27.09.2018.

Nr.14

Ventspils novada pašvaldības 2018. gada budžets (grozījumi) PDF

27.09.2018

Nr.14

 Pielikumi: Pamatbudžets, Specbudžets PDF

29.12.2015.

Nr.10 PAR VENTSPILS NOVADA SAISTOŠO NOTEIKUMU PUBLICĒŠANAS VIETU PDF

29.07.2010.

Nr.21

VENTSPILS NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PDF
 25.11.2010.  Nr.43 Ventspils   novada sabiedriskās kārtības noteikumi (grozījumi) PDF

28.07.2011.

 Nr.19  Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi (grozījumi) PDF

31.10.2013.

 Nr.35  Ventspils   novada sabiedriskās kārtības noteikumi (grozījumi) PDF

NOLIKUMI

29.09.2011.

Nr.7

PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMIEM PDF

 NOTEIKUMI

19.03.2015.

Nr.1

KĀRTĪBA, KĀDĀ VEICAMA KANDIDĀTU ATLASE VALDES LOCEKĻU AMATIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBĀ PDF
11.05.2017.

Nr.4

VENTSPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS ĒTIKAS KODEKSS PDF