KOMITEJAS

Finanšu komiteja

Aivars Mucenieks

(priekšsēdētājs)

Māris Dadzis

Aigars Matisons

Artis Kuģenieks

Guntis Mačtams

Aigars Azis

Andris Vārpiņš

Sekretāre – Evija Ozoliņa, tālr. 636-29460, m/tālr. 27814286, e-mail: 
Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja

Guntis Mačtams

(priekšsēdētājs)

Aigars Matisons

Dace Vašuka

Ilva Cērpa

Aivars Čaklis

Sekretāre – Evija Ozoliņa, tālr. 63629460, m/tālr. 27814286, e-mail: 
Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Andris Jaunsleinis

Ints Apsītis

Andis Zariņš

Ilva Cērpa

Artis Kuģenieks

Artis Fetlers

Sekretāre – Iveta Straume, tālr. 63629459, m/tālr. 26678959, e-mail: 
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja

Aivars Mucenieks

(priekšsēdētājs)

Guntis Mačtams

Artis Fetlers

            Andris Vārpiņš

Aigars Azis

Gaidis Bože

 Ints Apsītis
Sekretāre – Ausma Zeidmane, tālr. 63629465, m/tālr. 29115691, e-mail: 
Komitejas sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī (plānota katra mēneša otrā ceturtdiena)