KOMISIJAS

Administratīvā komisija

Alfrēds Paulāns

(priekšsēdētājs)

Sandra Jurcika

Airisa Tropiņa

Andris Zvingulis

Normunds Māls

Komisijas sekretāre – Airisa Tropiņa, tālr. 29295376; e-pasts: 
    Iepirkuma komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Andris Šlangens

Ginta Roderte

Alfrēds Paulāns

Mārtiņš Birzenbergs

Juris Krilovskis

Mārtiņš Libkovskis
Komisijas sekretāre – Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652; e-pasts:   
     Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija

Aivars Mucenieks

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Sarmīte Bārzdaine

 Gita Horste

Dainis Veidemanis

Andris Stepanovičs

Komisijas sekretārs – Gita Horste, tālr. 63629418, 25749170; e-pasts: 
    Tehniskā komisija

Inārs Bērtulsons

(priekšsēdētājs)

Andris Šlangens

Edgars Grieze

Mārtiņš Birzenbergs

Juris Bērziņš

Kristīne Strika

Ingrīda Zandmane
Komisijas sekretārs – Kristīne Strika, tālr. 25633900, e-pasts: 
    Dzīvokļu komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Andris Stepanovičs

Aigars Kress

Lita Rollande

Evita Slaņķe

Ivs Igors Pēcis

 Inta Rudbaha
Komisijas sekretāre – Evita Slaņķe, tālr. 63629465, 29347755; e-pasts: 
     Projektu, investīciju un būvniecības komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Iveta Straume

Gatis Landmanis

Gita Horste

Digna Gerule

Andris Šlangens

Komisijas sekretāre – Iveta Straume, tālr. 36329459, 26678959; e-pasts: 
     Debitoru parādu izvērtēšanas komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Aldis Āķis

Gunita Rozefelde

Lita Rollande

Gatis Landmanis

Alfrēds Paulāns

Alda Siliņa
Komisijas sekretāre – Gunita Rozefelde, tālr. 63629467, 27808920, e-pasts: 
    Sporta komisija

Jolanta Ziemele

(priekšsēdētāja)

Dainis Lodiņš

Aigars Matisons

Aivars Čaklis

Arvis Anderšmits

Arno Kiršteins

 Edīte Kaufmane
Komisijas sekretāre – Edīte Kaufmane, e-pasts: 
    Administratīvo aktu strīdu komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Juris Krilovskis

Ilona Stradiņa

Gunita Rozefelde

Alfrēds Paulāns

 Normunds Māls
Komisijas sekretāre – Gunita Rozefelde, tālr. 63629467, 27808920; e-pasts: 
     Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Agris Āboliņš

Mārcis Laksbergs

Jānis Strausmanis

Daiga Cekule

Ivita Meinarde

Komisijas sekretāre – Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts: 
     Licencēšanas komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Andris Stepanovičs

Ivita Meinarde

Dainis Veidemanis

Gendrihs Šķesters

Komisijas sekretāre – Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts: 
    Izglītības komisija

Aina Klimoviča

(priekšsēdētāja)

Nellija Sileviča

Dace Vašuka

Kristīne Karņicka

Ilze Judzika

Inita Griķe

 Olita Doniņa
Komisijas sekretāre – Nellija Sileviča, tālr. 63630245, 29458014; e-pasts:
     Bērnu un jaunatnes lietu komisija

Jolanta Ziemele

(priekšsēdētājs)

Gunta Pēterhofa

Skaidrīte Diebele

Kitija Šēniņa

Sibilla Veģe

Ligita Kalniņa

 Zane Kalniņa
Komisijas sekretāre – Skaidrīte Diebele, tālr. 63629462, 22002755; e-pasts: 
     Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Guntis Mačtams

(priekšsēdētājs)

Dainis Valdmanis

Tamāra Kuciņa

Aina Klimoviča

Ilze Ramane

Komisijas sekretāre – Tamāra Kuciņa, tālr. 63629462, 20234883; e-pasts: 
     Apbalvošanas komisija

Aivars Mucenieks

(priekšsēdētājs)

Dainis Valdmanis

Evija Ozoliņa

Guntis Mačtams

Ilona Stradiņa

Komisijas sekretāre – Evija Ozoliņa, tālr. 63629460, 27814286; e-pasts: 
     Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Taiga Dadze

Alfrēds Paulāns

Ausma Zeidmane

Lita Rollande

Komisijas sekretāre – Evija Ozoliņa, tālr. 63629460, 27814286; e-pasts: 
     Vēlēšanu komisija

Iveta Straume

(priekšsēdētāja)

Lita Rollande

Guna Punkstiņa

Valdis Šmēliņš

Evija Ozoliņa

Ilona Stradiņa

Raitis Rudbahs
Komisijas sekretāre – Lita Rollande, tālr. 63629455, 26180529; e-pasts: 
     Medību koordinācijas komisija

Mārcis Laksbergs

(priekšsēdētājs)

Lauris Ķemlers

Uldis Frīdenbergs

Arta Kantiņa

Agris Āboliņš

Komisijas sekretāre – Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts: 
NOLIKUMS
     Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Guntis Mačtams

(priekšsēdētājs)

Lita Rollande

Ināra Stebera

Alfrēds Paulāns

Gatis Landmanis

Taiga Dadze

Komisijas sekretāre – Taiga Dadze, tālr. 63629418, 26499010, e-pasts: 
     Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu  novērtēšanas komisija

Inārs Bērtulsons

(priekšsēdētājs)

Līga Ostrovska

Gatis Landmanis

Andris Šlangens

Alda Siliņa

Normunds Māls

Aldis Āķis
Komisijas sekretāre –
     Bērnu lietu sadarbības grupa

 Liene Jeļinska

(priekšsēdētāja)

Aina Klimoviča

Ina Barbāne

Sandra Jurcika

Airisa Tropiņa

Komisijas sekretāre – Airisa Tropiņa, tālr. 29295376; e-pasts:

Pievienotie dokumenti lejuplādei:

2.Nolikums_bernu_lietu_sadarbibas_grupa