KANCELEJA

Ventspils novada pašvaldības iestāžu izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju izgatavošana

 

Pakalpojuma   nosaukums Ventspils novada pašvaldības iestāžu izstrādāto

oficiālo dokumentu un   apliecinātu to kopiju izgatavošana.

Pakalpojuma īss apraksts Maksas kopēšanas pakalpojums
Pakalpojuma   saņēmējs Fiziska,   juridiska persona
Pakalpojuma   saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) Nav
Atgādinājums   saņēmējam Nav
Brīdinājums   saņēmējam Nav
Normatīvie   akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu 29.06.   2010. Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr.19 „Par Ventspils novada pašvaldības   nodevām”.
Pakalpojuma   saņemšanai nepieciešamie dokumenti Nav
Pakalpojuma   saņemšanas termiņš 1 darba diena
Pakalpojuma   termiņa apraksts Nepieciešamos materiālus pakalpojuma saņēmējs   saņem uzreiz pēc to izdrukas vai nokopēšanas.
Administratīvais   process Nav
Administratīvā   procesa apraksts Nav
Pakalpojuma   kanāli Klātiene – Ventspils novada pašvaldības   administrācijas Kanceleja
Ar   pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Cenrādis:

http://www.ventspilsnovads.lv/images/stories/Normativie_akti/
Noma_nodevas/Pasvaldibas_nodevas/2010-Nr.19_SNX_Par_Ventspils_novada_pasvaldibas_nodevam(30.09.2010,10.10.2013.-EURO.pdf

Maksājums veicams:

  • klātienē– Ventspils novada   pašvaldības Kancelejā;
  • ar pārskaitījumu, konta Nr.LV43HABA0551025783880
Nepieciešamās   Veidlapas Nav
Maksājuma   atvieglojumi No samaksas atbrīvotas:
• valsts pārvaldes institūcijas;
• 1. un 2.grupas invalīdi;
• trūcīgie novada pašvaldības iedzīvotāji;
• daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem;
• politiski represētas personas.
Pakalpojuma   sniedzēja darba laiki
Pirmdiena 8.00-12.00;     13.00-18:00
Otrdiena 8.00-12.00;     13.00-17.00
Trešdiena 8.00-12.00;     13.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-12.00;     13.00-17.00
Piektdiena 8.00-12.00;     13.00-16.00
Pakalpojuma   sniedzēja adrese Ventspils novada pašvaldība – Skolas iela 4,   Ventspils, LV-3601
Tālrunis,   e-pasts 63629450,   fakss 63622231,