PASĀKUMU PLĀNS

Janvāris

16.01.

KN/TN vadītāju seminārs

Ventspils

25.01

Bibliotekāru seminārs

Ventspils

27.01

Deju lielkoncerta “Māras zeme” koncerts (ģenerālmēģinājums)

Kuldīga

Februāris

3.02.

Amatierteātru saiets

Ziras

10.02.

Valentīndienas sadancis

Ance

13.02.

KN/TN vadītāju seminārs

Ugāle

22.02.

Bibliotekāru seminārs

Ventspils

23.02.

Vokālo ansambļu skate

Piltene

Marts

04.03.

Deju kolektīvu pirmsskates mēģinājums

Ventspils “Jūras vārti”

13.03.

KN/TN vadītāju seminārs

Puze

16.03.

Ventspils pilsētas un novada deju kolektīvu skate

Ventspils

24.03.

Sudrabotās melodijas – senioru pasākums

Puze

29.03

Bibliotekāru seminārs

Ventspils

Aprīlis

01.04.

Lieldienu lustes

Jūrkalne

14.04.

POP ielas pasākums

Usma

17.04.

KN/TN vadītāju seminārs

Užava

26.04.

Bibliotekāru seminārs

Ventspils

27.04.

Cīruļi un lakstīgalas – vokālistu konkurss novada jauniešiem

Piltene

28.04.

Koru skate

Ventspils

 Maijs

4.05.

Baltā galdauta svētki pagastos, Latvijas 100-gadi

Visi pagasti

5.05.

Muzeju nakts tēma “Laiks”

Vārve, Piltene, Jūrkalne

 19.05.

Bērnu amatierteātru skate “Teātra runča svētki”

 Jūrkalne

6.05.

Bērnu un ģimeņu svētki

Piltene

12.05.

Amatierteātru skate

Piltene

16.05.

KN/TN vadītāju seminārs

Piltene

19.05.

Užavas tautas nama 80 gadu jubileja

Užava

19.05.

Tūrisma sezonas atklāšana

Jūrkalne

26.05.

Vasarsvētku lielkoncerts

Usma

27.05.

Novada Bērnu svētki

Vārve

31.05.

Bibliotekāru seminārs

Ventspils

Jūnijs

16.06.

Deju kolektīvu sadancis

Usma

20.06.

  Kultūtras un tautas namu vadītāju talka Jūrkalne

21.06.

Novada Saulgriežu svētki, folkloras festivāls “Baltika”

Jūrkalne

30.06.

Veloorientēšanās pasākums

Zlēkas

Jūlijs

7.07.

Ziru pagasta svētki

Ziras

13.07.

Novada sporta spēles

Usma

14.07.

Ugāles pagasta svētki

Ugāle

15.07.

Senioru sporta spēles

Vārve

21.07.

Piltenes pilsētas svētki

Piltene

27., 28.07.

Užavas pagasta svētki

Užava

28.07.

Ances pagasta svētki

Ance

28.07.

Vārves pagasta svētki

Vārve

28.07.

Tārgales pagasta svētki

Tārgale

Augusts

4.08.

   Morica svētki

Usma

11.-12.08.

Zāļdienas

Jūrkalne

11.08.

Popes pagasta svētki

Pope

11.08.

Dīķa svētki

Zlēkas

18.08.

Puzes pagasta svētki

Puze

18.08.

Amatnieku spiets

Ance

25.08.

  Ugunskuru nakts

Vārve, Tārgale, Užava, Jūrkalne

Septembris

2.09.

Ventspils novada Pagastu diena

Ventspils

8.09.

Tēvu diena

Ance

18.09.

KN/TN vadītāju seminārs

Ventspils

22.09.

Rudens svētki

Jūrkalne

27.09.

Bibliotekāru seminārs

Ventspils

Oktobris

6.10.

Kultūras un tautas namu nakts

Visos KN/TN

6.10.

Senioru dienas pasākums

6.10.

Kultras nama 90 gadu jubilejas pasākums

Puze

11.10.

A. Vānes piemiņas pasākums

Tārgale

13.10.

Vokālā ansambļa “Ziedu laiks” 20 gadu jubileja

Tārgale

13.10.

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Spiekstiņi” jubileja

Ugāle

16.10.

KN/TN vadītāju seminārs

Zlēkas

20.10.

Užavas amatierteātra 20 gadu jubileja

Užava

20.10.

Usmas tautas nama 5 gadu jubileja

Usma

25.10.

Bibliotekāru seminārs

Ventspils

Novembris

18.11.

Novada Latvijas gadadienai veltīts pasākums

Ugāle

20.11.

KN/TN vadītāju seminārs

Ventspils

24.11.

“Bez maskām” novada amatierteātru saiets

Užava

29.11.

Bibliotekāru seminārs

Ventspils
Decembris

1.12.

Senioru deju kolektīva 15 gadu jubileja

Ance

18.12.

Novada kultūras darbinieku tikšanās gada nogalē

Piltene

20.12.

Bibliotekāru seminārs

Ventspils