KULTŪRAS UN TAUTAS NAMI

Ances kultūras nams

 

„Ausmas”, Ances pagasts,

Ventspils novads,   LV-3612

Vadītāja
Evita Scepuļonoka

Tālr.26782342
E-pasts: 

 

Jūrkalnes tautas nams

 

„Tautas nams”,Jūrkalnes pag.,

Ventspils novads, LV-3626

Vadītāja

Kristīne Skrulle

Tālr. 26261884

E-pasts: 

 

Piltenes kultūras nams

 

Maija iela 8,  Piltene,

Ventspils novads,   LV-3620

Vadītāja

Ārija Vīksne

Tālr. 29480407

E-pasts: 

 

Popes kultūras nams

 

„Gobas”, Popes pagasts,

Ventspils novads,   LV-3614

Vadītāja

Indra Grosbārde

Tālr. 27804858

E-pasts: 

 

Puzes kultūras nams

 

Blāzma, Puzes pagasts,

Ventspils novads,   LV-3613

Vadītājas v.i.

Sarmīte Strēle

Tālr. 26033062

E-pasts: 

 

Tārgales pagasts

 

„Dzintarkalni”,  Tārgales pag.,

Ventspils novads, LV-3621

Kultūras pasākumu organizatore

Ilga Porniece

Tālr. 28624534

E-pasts: 

 

Vārves pagasts

 

„Kultūras un sporta centrs”,

Zūru ciems, Vārves pagasts,

Ventspils novads,   LV-3623

Kultūras pasākumu organizatore

Inga Berga

Tālr. 22002942

E-pasts: 

 

Ugāles tautas nams Gaisma

 

Tautas nams „Gaisma”,

Ugāles pagasts,

Ventspils novads,   LV-3615

Vadītāja

Kitija Šēniņa

Tālr. 28881641

E-pasts: 

 

Usmas tautas nams

 

„Ausekļi”, Usmas pagasts,

Ventspils novads,   LV-3619

Vadītāja

Evika Liepājniece

Tālr. 25719067

E-pasts: 

 

Užavas tautas nams

 

„Tautas Dārzs”, Užavas pagasts,

Ventspils novads, LV-3627

Vadītāja

Gita Vilgute

Tālr. 28672616

E-pasts:  

 

Ziru tautas nams

 

„Saulgrieži”, Ziru pagasts,

Ventspils novads,   LV-3624

Vadītāja

Vita Dāve

Tālr. 25749204

E-pasts: 

 

Zlēku kultūras nams

 

„Kultūras nams”, Zlēku pagasts,

Ventspils novads,   LV-3617

Vadītāja

Kristīne Zāle

Tālr. 29266700

E-pasts: