AMATIERKOLEKTĪVI

Ances kultūras nams

Kolektīvs

Darbošanās laiks Vadītājs

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ance”

trešdiena 1800-2000

svētdiena 1700-1900

Elita Kuģeniece

Senioru deju kolektīvs

otrdiena 1800-2000 Elita Kuģeniece

Amatierteātris

Vita Auziņa

Jūrkalnes tautas nams

Kolektīvs

Darbošanās laiks Vadītājs

Etnogrāfiskais ansamblis „Maģie suiti”

otrdiena 1500-1700 Ilga Leimane

Bērnu un jauniešu teātris „Jampadracis”

trešdiena 1500-1700

ceturtdiena 1500-1700

Kristīne Skrulle

Ugāles tautas nams „Gaisma”

Kolektīvs

Darbošanās laiks Vadītājs

Jauktais koris “Eglaine”

pirmdiena 1800-2000

trešdiena 1800-2000

Beāte Kalniņa

Pūtēju orķestris “Ugāle”

pirmdiena 1900-2100

piektdiena 1900-2100

Jānis Smilga
Viesturs Ozols

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Spiekstiņi”

otrdiena 1930-2130

ceturtdiena 1930-2130

Gints Skribāns

Amatierteātris “Ugāles Drāma”

otrdiena 1900-2100

svētdiena 1800-2100

Iveta Pete

Līnijdeju kolektīvs “Margrietiņas”

trešdiena 1900-2100 Zenta Ķeizare

Vokāli instrumentālais ansamblis “Sienāži”

piektdiena 2100-2300 Alvis Krūmiņš

Folkloras kopa “Urdava”

pirmdiena 1900-2100 Arita Grīnberga

Ritma grupa

otrdiena 1815-1915 Gints Skribāns

Piltenes kultūras nams

Kolektīvs

Darbošanās laiks Vadītājs

Sieviešu vokālais ansamblis „Rūta”

ceturtdiena 1900-2100 Nelda Matisova

Jauktais jauniešu vokālais ansamblis „Zumm”

otrdiena 1800-1900

ceturtdiena 1800-1900

Nelda Matisova

Amatierteātris

trešdiena 1900-2200 Zane Pamše

Folkloras kopa “Piltīn”

ceturtdiena 1900-2200 Nelda Matisova

Popes Kultūras nams

Kolektīvs

Darbošanās laiks Vadītājs

Amatierteātris “Pavasars”

pirmdiena 1700-1900

otrdiena 1700-1900

Ineta Kalniņa

Folkloras kopa “Pūnika”

trešdiena 1800-2000 Ligita Lukševica

Puzes Kultūras nams

Kolektīvs

Darbošanās laiks Vadītājs

Folkloras kopa “Sītava”

otrdiena 1830-2030 Lienīte Čače

Sieviešu vokālais ansamblis “Mežaroze”

trešdiena 1600-1800 Lienīte Čače

Vokālais trio “Pa īstam”

pirmdiena 2030-2200 Lienīta Čače

Amatierteātris “Un tā tāļāk”

  trešdiena 1800-2000 Iveta Pete

Tārgales pagasts

Kolektīvs

Darbošanās laiks Vadītājs

Līvu folkloras kopa “Kāndla”

pirmdiena,  ceturtdiena 1800-2000 Ilga Porniece

Bērnu līvu folkloras kopa “Piški kāndla”

otrdiena 1500-1700

ceturtdiena 1200-1300

Ilga Porniece

Sieviešu vokālais ansamblis “Ziedu laiks”

pirmdiena,  ceturtdiena 1700-2100 Margita Kronberga

Vokālais ansamblis “Dzimtais krasts”

sestdiena 1100-1300 Margita Kronberga

Amatierteātris “Tango”

pirmdiena,  ceturtdiena 1600-1730   Rita Grieze

Užavas Tautas nams

Kolektīvs

Darbošanās laiks Vadītājs

Sieviešu vokālais ansamblis „Saiva”

trešdiena   1900-2100 Ilze Geste

Amatierteātris

pirmdiena 1830-2100 Linda Ivzāne

Jauniešu amatierteātris “Spēlmanītis”

otrdiena    1830-2100 Vēsma Lode

Ziru Tautas nams

Kolektīvs

Darbošanās laiks Vadītājs

Amatierteātris

piektdiena 1900-2200 Anita Pāvelsone

Usmas Tautas nams

Kolektīvs

Darbošanās laiks Vadītājs

Amatierteātris “Suflē”

dažādas dienas 1900-2100 Sigita Dermaka
 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Usma”  trešdiena 1900-2130
 svētdiena 1800-2100
  Agnese Sarma
Šķestere
 Bērnu deju kolektīvs  svētdiena 1600-1800   Agnese Sarma
Šķestere

Vārves pagasts

Kolektīvs

Darbošanās laiks Vadītājs

Folkloras kopa “Vēlava”

trešdiena 1400-1600 Ināra Sālava

Amatierteātris “Vārava”

ceturtdiena 1800-2100 Inga Berga

Bērnu deju kolektīvs “Vāruvīte”

 trešdiena, ceturtdiena 1800-1900 Agate Hartmane

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”

 pirmdiena, trešdiena 1900-2100 Agate Hartmane

Bērnu amatierteātris

 ceturtdiena 1400-1600 Viktorija Rebuka

Zlēku Kultūras nams

Kolektīvs

Darbošanās laiks Vadītājs

Bērnu amatierteātris

pirmdiena 1530-1700 Kristīne Zāle

Amatierteātris

pirmdiena 1900-2100 Kristīne Zāle

Pirmsskolas vecuma bērnu deju grupa

otrdiena, ceturtdiena 1530-1630 Līga Brūvere
 AMATIERKOLEKTĪVU SKATES (2016./2017.G.)