Iepirkumi

Iepirkums

2018-11-02, 11.29
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Ventiņu-lībiešu gājēju un velosipēdu celiņa izbūve posmā no 6,966 km līdz 7,356 km Tārgales pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/59. Kontaktpersonas:  Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231, e-pasts – juris.krilovskis@ventspilsnd.lv. Piedāvājumu iesniegt …  Lasīt vairāk >

Iepirkums

2018-10-22, 12.35
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas nojaukšana Rūpnīcas ielā 7, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā“. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2018/56. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; faksa nr. 63622231. Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada  13. novembrim  plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā. Saņemto …  Lasīt vairāk >

Iepirkums

2018-09-12, 13.12
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Pārtikas produktu piegāde Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām“. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2018/50. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; faksa nr. 63622231. Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada  15. oktobrim  plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā. Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2018. …  Lasīt vairāk >