Iepirkumi

Iepirkums

2018-11-02, 11.29
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Ventiņu-lībiešu gājēju un velosipēdu celiņa izbūve posmā no 6,966 km līdz 7,356 km Tārgales pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/59. Kontaktpersonas:  Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231, e-pasts – juris.krilovskis@ventspilsnd.lv. Piedāvājumu iesniegt …  Lasīt vairāk >

Iepirkums

2018-10-22, 12.35
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas nojaukšana Rūpnīcas ielā 7, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā“. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2018/56. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; faksa nr. 63622231. Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada  13. novembrim  plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā. Saņemto …  Lasīt vairāk >

Novads. Granulu iegāde

2018-10-19, 12.21
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Kokskaidu granulu iegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienībām”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/58. Kontaktpersonas:Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālr. 63629492, mob.tālr. 29145212, fakss 63622231.Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 30. oktobrim plkst. 10.00, Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab. NOLIKUMS …  Lasīt vairāk >

Novads. Būvprojekta izstrāde Kuldīgas iela 3

2018-10-19, 12.18
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ventspils novada pašvaldības ēkas Kuldīgas ielā 3, Ventspilī telpu un pieguļošās teritorijas labiekārtojuma pārbūvei“. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/57. Kontaktpersonas:   Par iepirkuma procedūru – Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr. 29145212, e-pasts: juris.krilovskis@ventspilsnd.lv. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Manēžas pārbūves būvuzraudzība

2018-10-04, 11.49
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Būvuzraudzība objektam “Ugāles vidusskolas sporta zāles-manēžas pārbūve” Ugāles pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2018/54. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; faksa nr. 63622231, e-pasts juris.krilovskis@ventspilsnd.lv.   Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 16.oktobrim plkst. 10:00, Ventspils …  Lasīt vairāk >

Vārve.Pludmales labiekārtošana

2018-09-18, 13.30
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Pludmales labiekārtošana Vārvē, Vārves pagastā, Ventspils novadāprojekta “Ventas krasta labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves pagastā” ietvaros“. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/53. Kontaktpersonas:  Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231, e-pasts – juris.krilovskis@ventspilsnd.lv. Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. …  Lasīt vairāk >

Ugāle.Ēkas demontāža

2018-09-14, 11.09
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas nojaukšana Rūpnīcas ielā 7, Ugālē, Ugālespagastā, Ventspils novadā“. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/52.Iepirkums pārtraukts! Kontaktpersonas:  Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231, e-pasts – juris.krilovskis@ventspilsnd.lv. Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 26.septembrim plkst. 10:00 …  Lasīt vairāk >

Iepirkums

2018-09-12, 13.12
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Pārtikas produktu piegāde Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām“. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2018/50. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; faksa nr. 63622231. Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada  15. oktobrim  plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā. Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2018. …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Manēžas pārbūve

2018-09-12, 08.03
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Ugāles vidusskolas sporta zāles – manēžas pārbūve Ugāles pagastā,Ventspils novadā“. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2018/51. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; faksa nr. 63622231. Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada  2. oktobrim  plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā. Saņemto piedāvājumu atvēršana …  Lasīt vairāk >

Tārgale. Gājēju tilta pār Irbes upi pārvūve

2018-09-05, 13.32
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Gājēju tilta pār Irbes upi pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā“. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/49.Iepirkums pārtraukts, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pāsūtītāja plānotos finanšu resursus! Kontaktpersonas:  Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231, e-pasts – juris.krilovskis@ventspilsnd.lv. …  Lasīt vairāk >